Cool Heart's

         Breeding Of Beardies

 

Min uppfödning & mina mål !

Varje planerad kull, så är det av mitt eget intresse.

Där jag ser och hoppas på något som kan tillföra rasen och min egen avel.

Önskvärt för mig är mentalt stabila hundar som har en bra anatomi.


 

 My Breeding, my goal.

Each planned litter, so it is of my own interest.

Where i see and hope for something  that can bring to the race and my own breeding.

Desirable for me is mental stable dogs that have good anatomy